TWOJE WNĘTRZE, TWÓJ CHARAKTER04.12.2018

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. "Stworzenie mieszkańcom Bramy Lubuskiej możliwości korzystania z unikatowej usługi projektowania własnych mebli i obróbki formatek do ich wykonania" mająca na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie działania Stowarzyszenia LGD Brama Lubuska poprzez zakup innowacyjnych maszyn oraz zatrudnienie dwóch osób współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość realizowanej operacji: 738 566,59 zł., w tym ze środków EFRROW 179 574,04 zł. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska.

Al. Solidarności 34
61-696 Poznań

PN.-SOB. 10:00-20:00
NIEDZ. 10:00-18:00

ul. Motylowa11
78-100 Niekanin

PN.-PT. 10:00-17:00
SOB. 09:00-14:00

ul. Ogrodowa 1
66-440 Skwierzyna

PN.-PT. 07:00-17:00
SOB. 09:00-13:00

ul. Leśna 13
66-440 Skwierzyna

PN.-PT. 06:00-14:00